Missie en Visie

Missie

BVMV is in de regio dé club waar jong en oud op een plezierige manier en op verschillende niveau’s kan volleyen. BVMV biedt hierbij (vooral ook voor de jeugdige spelers) mogelijkheden om talenten te ontwikkelen en op het juiste niveau te spelen en door te groeien. BVMV staat voor Beter Volleybal door Meer Volleybal. 

Visie

BVMV biedt door de diversiteit van de verschillende clubs doorstroom mogelijkheden voor leden binnen de regio en een lokale inbedding. Het ontdekken van talent en het aanbieden van training op het juiste niveau zal meer talent doen doorstromen naar de hoger spelende teams. BVMV is hiermee de kweekvijver voor talent met ambitie om door te stromen maar provinciaal en landelijk niveau.

Dit alles kan niet zonder goede begeleiding. Ook leden die zich willen bekwamen in het trainers/coachings vak krijgen ondersteuning vanuit het BVMV collectief. Toptrainers van de ene club wisselen ervaringen en kennis uit naar andere trainers.
De lokale inbedding blijft een belangrijk uitgangspunt binnen het collectief. Ouders en andere familieleden blijven betrokken bij het lokale verenigingsleven maar worden ook uitgenodigd/uitgedaagd op andere locaties te participeren. Daarnaast biedt BVMV volleybaluitdagingen voor alle niveau’s; van volleybalschool tot recreatief.